KVĚTINÁŘSTVÍ

Křehká krása květin je symbolem pomíjivosti lidského bytí. Proto květiny bývají součástí posledního rozloučení s našimi zesnulými. Naše pohřební služba dlouhodobě úzce spolupracuje s květinářstvím Vodolenka.

KAMENICTVÍ

Naši blízcí nás opouštějí, ale v našich srdcích i myslích po nich zůstává pevná vzpomínka. Snad i proto necháváme budovat pevné kamenné pomníky – na věčnou památku našich nejdražších. Rozsáhlé dobré zkušenosti máme s prací kamenictví M+K.